Parhr mukhlis 1

یاران

11.09.2009 08:55
 • Nabi sahel01
 • 01
 • 03
 • 02
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

په خیالونوکی نغمي

24.01.2010 10:11
 • Pa.khyaloona 20ke.naghmee 1

ساینس

31.10.2009 08:21
 • Clip image001

البم نمبر1

06.10.2009 11:19
 • 01
 • 02
 • 06142012
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

دا هم يو وخت دی

17.03.2013 17:11
 • J k